Euroxarxa de l'sport EuskaraCastellanoFrançaisPortuguês
 
 

La Carta Europea de l'Esport del Consell d'Europa defineix l'esport com "tota mena d'activitats físiques que mitjançant una participació organitzada o d'un altre tipus tinguin com a finalitat l'expressió o la millora de la condició física i psíquica, el desenvolupament de les relacions socials o la consecució de resultats en competicions de tots els nivells".

El tractat de Maastricht introdueix per primera vegada l'esport en la seva declaració en declarar la "importància social de l'esport a l'hora de forjar una identitat i reunir els pobles", insta "els òrgans de la Unió Europea a escoltar les associacions esportives en qüestions que afectin l'esport" i convida les institucions a "brindar una atenció especial a les característiques de l'esport d'aficionats".

D'altra banda, el Consell Europeu d'Hèlsinki de desembre de 1999 va acollir favorablement l'informe elaborat per la Comissió Europea sobre el Model Europeu de l'Esport, en què, entre altres coses, es reconeix que l'esport compleix cinc funcions:

1.- Funció educativa
2.- Funció de salut pública
3.- Funció social
4.- Funció cultural
5.- Funció lúdica

L'esport és un dels àmbits d'activitat que més afecten i apropen les i els ciutadans de la Unió Europea, amb independència de la seva edat i el seu origen social. Més de la meitat de les i els ciutadans practiquen regularment una activitat esportiva, en algun dels 700.000 clubs que existeixen a la Unió o fora d'aquests. Prop de 2 milions d'educadors, monitors i voluntaris dediquen el seu temps de treball o d'oci a l'animació de la vida esportiva, de manera que desenvolupen un paper fonamental d'educació i d'inserció social en un moment en què les societats pateixen importants problemes de cohesió social i d'identitat cultural.

A més, el Consell Europeu de Niça de desembre de 2023 va aprovar un annex IV específic sobre l'esport en què s'insta les institucions a reconèixer les característiques específiques de l'esport i a tenir en compte la seva funció social a l'hora d'aplicar les polítiques comunes.

En aquest context, les regions transfrontereres de la Unió Europea són conscients que la igualtat entre totes i cadascuna de les regions ha de ser una meta comuna de la societat europea i que és a través de l'esport com es fomenta el contacte directe entre les persones en igualtat de condicions i objectius comuns. És per aquest motiu que hem impulsat veritables euroxarxes esportives amb l'objectiu de superar les barreres administratives, físiques i, sobretot, mentals derivades de les antigues fronteres.

Sent conscients de la importància que té la creació d'un adequat estat d'opinió en aquest sentit, les institucions i persones integrants de l'Euroxarxa de l'Esport.

  MANIFESTEM
 
01. Que s'ha de reconèixer la importància de l'esport per a una bona cooperació entre les regions frontereres.
02. Que a través de l'esport s'aconsegueix un millor i més fàcil coneixement entre les regions frontereres.
03. Que l'esport constitueix un mitjà ideal de relació entre les institucions i facilita acords entre les regions.
04. Que l'esport té la capacitat de millorar les relacions entre les persones i que pot contribuir al desenvolupament socioeconòmic de les regions en una Europa sense fronteres.
05. Que la cooperació interfronterera en l'esport té plena capacitat per ajudar al naixement del nou ciutadà europeu i de noves relacions entre els pobles.
06. Que els sistemes esportius de les nostres regions transfrontereres tenen cada vegada més similituds, tot i les peculiaritats culturals i els costums socials de cadascuna de les parts de les euroregions.
07. Que les activitats esportives transfrontereres tenen capacitat per promoure la igualtat entre els pobles i la millora de les seves relacions quotidianes.
08. Que reconeixem que l'esport té capacitat d'integració dels costums culturals i socials de les regions transfrontereres i que és un mitjà privilegiat i eficaç d'aproximació entre els pobles, de manera que fa desaparèixer barreres ancestrals.
09. Que constatem la necessitat d'eliminar les barreres de tota mena que encara avui obstaculitzen la realització d'activitats esportives comunes.
10. Finalment, proclamem que el paper de l'esport serà un factor d'una gran significació en els projectes de cooperació transfronterera que es desenvoluparan a Europa.
  Formulari adhesió
 

Inici

Què és l'Euroxarxa?

Objectius de l'Euroxarxa de l'Esport

Qui la formen?

Qui en pot formar part?

Com?

Activitats de Formació

Activitats Esportives

Campus Esportiu

Turisme Esportiu

Documents

Consultes

Localització i contacte

Manifest

Adhereix-t'hi

Atles

Links