Eurorede do deporte

Zona privada

Insira un nome e un contrasinal:

Quen pode formar parte?

Quen pode formar parte?

Aquelas entidades públicas ou privadas sen ánimo de lucro radicadas en rexións transfronteirizas que desenvolvan actividades de promoción do deporte a nivel transfronteirizo e asuman os obxectivos da rede.

Ademais, poderán participar nas actividades da Eurorede do Deporte e colaborar con ela outras entidades públicas e privadas non radicadas en rexións transfronteirizas pero que desenvolvan unha actividade de promoción do deporte a nivel interrexional, supranacional ou europeo.