Euroxarxa de l'esport

Zona privada

Introduïu un nom i una contrasenya:

Qui en pot formar part?

Qui en pot formar part?

Aquelles entitats públiques o privades sense ànim de lucre radicades en regions transfrontereres que desenvolupin activitats de promoció de l'esport a escala transfronterera i assumeixin els objectius de la xarxa.

A més, podran participar en les activitats de l'Euroxarxa de l'Esport i col·laborar-hi altres entitats públiques i privades no radicades en regions transfrontereres però que desenvolupin una activitat de promoció de l'esport a escala interregional, supranacional o europea.