Eurorede do deporte

Zona privada

Insira un nome e un contrasinal:

Como se pode formar parte?

Mediante adhesión formal á Eurorede do Deporte na que se manifeste a disposición a n participar nas actividades, a facilitar información e a contribuír ao sustentamento da rede na forma que se determine.

Cotas de entrada e mantemento anual


TIPO A
Entidadees gobernamentais
(Estados,CCAA, rexións, departamentos, deputacións, concellos e entidades comarcais de máis de 100.000 habitantes)
2000 €

TIPO B
Entidadees comarcais ou semellantes
(consorcios, mancomunidades, aglomeracións)
1000 €

TIPO C
Entidadees municipais menores de 100.000 habitantes
500 €

TIPO D
Entidadees privadas sen ánimo de lucro
100 €

TIPO E
Entidadees privadas mercantís
500 €

Este enlace abrirase nunha ventá nova: Documento de adhesión