Euroxarxa de l'esport

Zona privada

Introduïu un nom i una contrasenya:

Com?

Mitjançant l'adhesió formal a l'Euroxarxa de l'Esport en què es manifesti la disposició a participar en les activitats, a facilitar informació i a contribuir al sosteniment de la xarxa en la forma que es determini.

Quotes d'entrada i de manteniment anual


TIPUS A
Entitats governamentals
(estats, comunitats autònomes, regions, departaments, diputacions, ajuntaments i entitats comarcals de més de 100.000 habitants)
2000 €

TIPUS B
Entitats comarcals o similars
(consorcis, mancomunitats, aglomeracions)
1000 €

TIPUS C
Entitats municipals menors de 100.000 habitants
500 €

TIPUS D
Entitats privades sense ànim de lucre
100 €

TIPUS E
Entitats privades mercantils
500 €

Aquest enllaç s’obrirà en una finestra nova: Document d'adhesió